Diensten

Opmetingen

Prekadastratie van gebouwen en percelen

De prekadastratie is een verplichting, ingesteld door het Kadaster.

Elk onroerend goed, gelegen in België, zijn een perceel grond of een gebouw, beschikt over een ondubbelzinnige kadastrale nummer. Bij elke wijziging van het desbetreffende onroerend goed dient er, voorafgaand aan de transactie, een nieuw nummer toegekend te worden. Deze toekenning staat gekend onder de benaming ‘prekadastratie’.

De prekadastratie van gebouwen en percelen is noodzakelijk alvorens een gewijzigd perceel onderhevig kan zijn aan een onroerend goed transactie. Deze transactie kan omvatten:

  • schenkingen van onroerende goederen,
  • verkoop van onroerende goederen,
  • wijzigingen in basisaktes van appartementsgebouwen of complexen,
  • wijzigingen met betrekking tot de perceelsgrenzen of het vaststellen van de juiste ligging ervan,
  • kosteloze grondafstand ten voordele van de gemeente,
  • verkavelen van gronden.

In al deze situaties dient de notaris te beschikken over een nieuw identificatienummer bij het kadaster en over de planreferentie.
De notaris dient over deze nummers te beschikken alvorens hij kan overgaan tot het opstellen van een verkoopovereenkomst, een nieuwe of wijzigende basisakte, een schenkingsakte of andere noodzakelijke notariële documenten.

Wij zorgen ervoor dat binnen de vijf werkdagen het nummer wordt aangevraagd bij de desbetreffende instantie. Het kadaster heeft na deze aanvraag 20 werkdagen de tijd om de nummers te bezorgen.