Diensten

Diensten

Plaatsbeschrijving

Een summiere plaatsbeschrijving, een vermelding in het huurcontract dat de huurder het pand in goede staat verkrijgt, een plaatsbeschrijving enkel aan de hand van foto’s, … allen zijn ontoereikend.  Ze worden meestal door de Vrederechters en verzekeraars niet aanvaard. Bovendien zijn foto’s juridisch geen afdoend bewijs, zij dienen enkel ter ondersteuning van een uitvoerige tekst.

Plaatsbeschrijvingen, opgemaakt door de beide partijen en dus niet door een onafhankelijke expert, laten de deur op een kier wat betreft vermoeden van partijdigheid.

Enkel een erkend landmeter-expert is door zijn afgelegde eed aan onpartijdigheid gehouden.

Een locatieve plaatsbeschrijving wordt verplicht opgemaakt voor aanvang van een verhuring of tijdens de eerste maand van bewoning. Dit kan gaan om zowel een appartement, een woning, een handelseigendom of een industrieel pand.

De plaatsbeschrijving vermeldt per kamer de materiaalkeuze, de onderhoudstoestand en eventuele beschadigingen. Bovendien worden alle technische installaties in de mate van het mogelijke getest op hun goede werking. Foto’s worden ter verduidelijking uitvoerig toegevoegd.

Na het verstrijken van de huur wordt er een proces verbaal bij einde huur opgemaakt.

Het verslag van de plaatsbeschrijving vermeldt :

  • de sleuteloverdracht naar de eigenaar,
  • de diverse meterstanden met overdracht naar de eigenaar,
  • de aanwezigheid van een attest van het verplicht onderhoud van de verwarmingsinstallatie en de schoorsteen,
  • of er huurschade kan vastgesteld worden,
  • bij huurschade een gefundeerd voorstel tot schadevergoeding.

Indien er geen akkoord kan bekomen worden, zullen de partijen zich dienen te richten naar het Vredegerecht. Uiteraard worden onze processen verbaal als leidraad gebruikt om tot een definitieve regeling te komen.

Beschadiging deurvlak

Niet vakkundig schilderen

Beschadiging parket

Radiatorknop niet meer aanwezig

Plaatsbeschrijving

Beschadiging plint

Beschadiging tablet

Een constructieve plaatsbeschrijving of staat van bevinding wordt opgemaakt voor aanvang van werken.

Dit kunnen allerlei werken zijn, gaande van sloopwerken tot funderingswerken en afwerkingswerken. Ze wordt opgesteld voor alle rechtstreeks aanpalende woonentiteiten, het te verbouwen pand zelf en eventueel het openbaar domein.

Er wordt een rapport opgemaakt met vermelding per kamer van de materiaalkeuze van de constructieve delen (vloer, muren en plafond) en de gevels. Daarna volgt een vermelding of er al of niet barsten, scheuren en breuken aanwezig zijn. Bovendien worden de deuren en ramen getest op eventuele klemmingen.

In geval van schade worden onze verslagen door alle verzekeringsmaatschappijen en Vredegerechten aanvaard. De staat van bevinding wordt opgemaakt op kosten van de opdrachtgever.

Binnen de vijf werkdagen na de expertise op het terrein wordt het verslag aan alle partijen bezorgd via mail of per post.

Barst in de gevel

Barst onder lateibalk

Barst in plafond

Constructieve plaatsbeschrijving

Barst in plafond