Diensten

Diensten

Keuring (elektriciteits- en asbestkeuring)

Bij de verkoop van een woning is de keuring van de elektriciteit wettelijk verplicht. Op korte termijn zal ook de asbestkeuring wettelijk verplicht worden.

Bij de opmaak van het energieprestatiecertificaat of de schatting van de woning, kan er op hetzelfde ogenblik een keuring van de elektriciteitsinstallatie plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat u geen afzonderlijke afspraken dient vast te leggen. Op deze manier vermijdt u tijdsverlies en beschikt u meteen over een volledig verkoopdossier.

De keuringen worden uitgevoerd door erkende inspecteurs, zoals wettelijk voorzien.