Over Ons

WIE ZIJN WIJ?

Advies en Expertise Bureau

Wij zijn een dynamisch landmeetbureau, gevestigd te Beveren, met als doel:

  • op een uiterst efficiënte manier
  • tegen een aanvaardbare kostprijs
  • binnen een zo kort mogelijke tijdspanne
  • zo adequaat en correct mogelijk

de opdracht of adviesverlening uit te voeren.

Hiervoor kunnen wij ons beroepen op een beroepservaring van 30 jaar.

 

Beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
Ingeschreven op het tableau van de Federale Raden van landmeters experten. (LAN 040688)
Erkend als beëdigd schatter-expert door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).
Opgenomen in de tabel van de gerechtsdeskundigen.