Diensten

Opmetingen

Afpaling

De afpaling van een perceel laat toe de perceelsgrenzen op het terrein te visualiseren aan de hand van eigendomspalen.

Iedere eigenaar kan zijn buurman verplichten om de perceelsgrens tussen hun beide erven te laten vaststellen en afpalen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat bestaande afsluitingen in de vorm van een haag, draadafsluiting, houten platen, … op de perceelsgrens werden geplaatst. Hagen kunnen zich immers op 50 cm van de perceelsgrens bevinden, conform het veldwetboek. Andere afsluitingen kunnen privatief gezet zijn, met andere woorden, zich op één perceel bevinden in plaats van op de perceelsgrens.

Deze afpaling kan enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd en gebeurt op gedeelde kosten.

Het desbetreffende perceel wordt opgemeten en er worden opzoekingen uitgevoerd naar de correcte juridische grenzen. Daarna worden de perceelsgrenzen vastgelegd in een proces verbaal van afpaling.

Na ondertekening van alle betrokken partijen worden deze perceelsgrenzen op het terrein gematerialiseerd aan de hand van eigendomspalen, ook fenopalen genoemd. Dit zijn betonnen paaltjes, in de grond verankerd door middel van gegalvaniseerde ankers.