Diensten

Diensten

Thermografie van woningen

Thermografie is een techniek waarbij wij gebruik maken van een infrarood camera om te meten hoeveel thermische energie een woning of deel van de woning uitstraalt.
Hierdoor kunnen problemen, welke niet zichtbaar zijn voor het blote oog, perfect worden opgespoord.

Bijvoorbeeld:

U heeft de spouw opgevuld met pur schuim, glaswolvlokken of andere isolatiematerialen.
Werd de spouw wel volledig opgevuld? Weet dat openingen of zwakke plekken in de isolatie verantwoordelijk zijn voor een groot rendementsverlies en zelfs tot doorslaand regenwater of condensatievorming kunnen leiden.

U wenst de isolatieschil van uw woning te controleren op zwakke plekken.
Weet dat plaatsen met verminderde isolatie of het ontbreken van isolatie kunnen leiden tot condensatie- en bijhorende schimmelvorming.

U constateert vochtvlekken op de keramische vloertegels of parket.
Door middel van thermografie gaan we op zoek naar de oorzaak. Het is mogelijk dat de schade veroorzaakt wordt door een lekkende leiding van de centrale verwarming of vloerverwarming. Dankzij de thermografie kan er vermeden worden dat er onnodig schade veroorzaakt wordt door het uitbreken van vloeren. Thermografie laat toe om de oorzaak exact te lokaliseren.

Denk ook aan : 

  • lekken in vloerverwarming,
  • opsporen van koudebruggen, welke verantwoordelijk zijn voor energieverlies en condensatie- en schimmelvorming,
  • opsporen van energielekken in de gebouwenschil,
  • controle op isolatiewerken,
  • opsporen van vochtproblemen door waterinfiltratie op platte daken.

U ontvangt van ons een volledig verslag, voorzien van de nodige foto’s en adviezen.