Diensten

Diensten

Schatting van onroerende goederen

De schatting van een onroerend goed is een uitermate precaire aangelegenheid. In functie van het doel van de opdrachtgever, zijnde koper of verkoper, is er een verschil in perceptie mogelijk. Het is immers vanzelfsprekend dat de koper de prijs subjectief te laag inschat en de verkoper te hoog.

In deze gevallen zijn wij de aangewezen partner om uw onroerend goed van een neutrale evaluatie te voorzien. Wij berekenen:

  • de werkelijke waarde van een eigendom voor verkoop, aankoop of verhuring,
  • de waarde voor de successie aangifte,
  • de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik van uw eigendom,
  • de waarde voor de aangifte van een schenking,
  • de werkelijke waarde voor het bekomen van een toelating tot verkoop of aankoop door de Vrederechter, in het kader van verlengde minderjarigheid of onbekwaam verklaring.

Wij maken een schatting van woningen, appartementen, handelspanden, kantoorgebouwen, industriële panden, hoeves met en zonder exploitatie, serres, opbrengsteigendommen…

Wij hebben het kwaliteitscharter van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) ondertekend waardoor onze schattingen
door de Vlaamse overheid worden aanvaard, dit zowel voor schenkingen als voor de aangifte van een nalatenschap.

Wij leveren u :

  • een objectieve waardebepaling,
  • zonder belangenvermenging (verkoop van woningen behoort niet tot ons takenpakket),
  • gebaseerd op reële analytische berekeningsmethodes en/of vergelijkingspunten,
  • getoetst aan de huidige lokale marktomstandigheden.

Het uitgebreide verslag van de schatting wordt u aangeleverd binnen de twee werkdagen na ons bezoek ter plaatse.

Schatting appartementen

Schatting landbouwexploitatie

Schattingen

Schatting bedrijfsgebouw

Schatting uitzonderlijk gebouw

Schattingen

Schatting woning

Schattingen herenwoning