Diensten

Diensten

Bijstand

Er kan op diverse manieren bijstand verleend worden aan kopers of potentiële kopers van onroerende goederen. Met onze kennis verlenen wij bijstand aan kopers om een eventueel gebrek aan know how of ervaring te compenseren. Vaak staat de koper immers lijnrecht tegenover ervaren vakmensen die over informatie beschikken waarvan de koper onwetend is.

Bijstand bij aankoop

U overweegt om een pand aan te kopen.

Maar :

  • Wordt er een correcte vraagprijs gevraagd?
  • Zijn er al of niet verborgen technische gebreken aan het pand?
  • Zijn alle constructies wel vergund?
  • Welke verbouwingen kunnen technisch worden uitgevoerd?
  • Wat is de kostprijs van deze verbouwingen?
  • Welke vergunningen zijn nodig?

Bij al deze punten kunnen wij bijstand verlenen en advies verstrekken.

Bijstand bij oplevering

U wordt uitgenodigd voor de voorlopige oplevering van uw woning, appartement, handelspand of bedrijfspand.

Tijdens deze opleveringen zal steeds blijken dat:

  • er nog diverse kleine of grotere werken dienen uitgevoerd te worden,
  • er nog enkele leidingen dienen aangesloten te worden,
  • bepaalde afwerkingen niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen,
  • bepaalde zaken anders werden uitgevoerd dan door u initieel voorzien.

Wij staan u tijdens deze oplevering bij met onze technische en juridische kennis.

Wij zorgen ervoor dat het lastenboek tot in de puntjes wordt nageleefd.

Wij adviseren u naar technische haalbaarheid en uitvoeringstermijnen.

Wij staan u bij in uw negotiatie met de promotor, klantendienst, aannemer of andere partijen.

Wij adviseren u of u de voorlopige oplevering al of niet kan aanvaarden.