Diensten

Opmetingen

Aanvragen van stedenbouwkundige attesten

Stedenbouwkundige attesten zoals bestemmingswijzigingen, advies met betrekking tot de bouwmogelijkheden, kunnen door ons worden aangevraagd.

Stel: u wenst uw eigendom te splitsen in een perceel met woning en een perceel bouwgrond. Wat zijn evenwel de voorwaarden welke de gemeente zal opleggen om akkoord te gaan met deze splitsing?

Stel: u wenst een bestaande woning of bijgebouw te slopen.

Stel: u wenst verbouwingen aan uw woning uit te voeren welke niet zijn toegelaten door de huidige verkavelingsvoorschriften, zoals zonnepanelen, zonneboiler, …

Stel: u wenst een zwembad of vijver aan te leggen in uw tuin.

Voor dit alles heeft u een stedenbouwkundig attest nodig.

Wij zorgen voor de opmaak van het dossier en dienen uw aanvraag in bij het desbetreffende gemeentebestuur.